THE TEAM


CORE

Pragya Kapoor

Adityavikram Rajawat

Kaustubh Kishore

Vaibhav Srivastava

Anirudh Verma

Shubhankar

Lakhini Jagadish


TEAM LEADS

Srilikhith Sajja

Deepak Patel

Arnav Goel

Prerana Bhasein

Riona Chakrabarti

Kashish Chhotaria

Varun Bisht

Sathya

Varshith Sharma

Grandy Maddhav


TECH

Somanshu

Sai Praneeth Diddigam


SPONSORSHIP

Aayushman

Tripti

Trisha Sharma


CONTENT AND PR

Mayuri Mane

Charitha

Priyanshu Joshi


CREATIVE

Ankit Gupta

Yash Jain

Anoop Gupta